Ahoj kitty pokladna

Podľa zákona do konca roku 2014 subjekt, ktorého predaj na situáciu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť a farmárov s paušálnou sumou, neprekročí 20 000 PLN ročne, nebol povinný zaznamenávať predaj na sumách registrujúcich. Ako sa zmenili tieto recepty? Povinná je pokladnica v stravovacích zariadeniach?

Od roku 2015 sa tieto predpisy prestali používať na tvárach, ktoré sa obracajú na chodníky, domy s pripraveným jedlom a kabíny "rýchleho občerstvenia". Podľa súčasných právnych predpisov sa toto jednoduché nevzťahuje ani na subjekty poskytujúce stravovacie služby v stacionárnych stravovacích zariadeniach. Je to aj o tých, ktorí poskytujú naše služby sezónne. Podobná situácia je aj v úspechoch subjektov pripravujúcich jedlo pre externých zákazníkov.V kontakte so zmenou predpisov v roku 2015 sú všetci daňoví poplatníci, ktorí sa zaoberajú gastronomickými službami, povinní pri predaji používať pokladnicu. V súčasnej situácii nie je dôležitá veľkosť priestorov, alebo tam je rovnaká absolútna reštaurácia, alebo malý bar, či pracuje sezónne alebo celý rok. Prezentácia nemá doteraz dosiahnutý príjem.Výlet by mal pamätať na to, že zákonodarca premýšľal o čase zavedenia takýchto mien v oblasti gastronómie. Preto bolo potrebné, aby registračná hotovosť v stravovacej oblasti bola zavedená najneskôr do 1. marca 2015. Až do posledného dňa musela byť pokladňa už zabavená, naprogramovaná, ochotná pracovať a napriek tomu bola nahlásená daňovému úradu. Pokladnica by mala mať tiež nainštalovaný softvér pre gastronómiu s rozdielnymi sadzbami DPH pre produkty druhej kategórie. & nbsp; & nbsp; Toto bol hlavný dôvod na použitie 90% zľavy na nákup pokladnice.

Sevinal Opti

Pri úspešnom poskytovaní stravovacích služieb, ak k 31. decembru 2014 daňovník neprekročil hranicu obratu (20 000 PLN, registračná pokladňa musela vstúpiť najneskôr do 1. marca 2015 do svojej funkcie. Keď však daňový poplatník prevádzkujúci malú gastronómiu prekročil hranicu obratu na výber z registračnej pokladnice pred 1. januárom 2015, predsa len v decembri až v novembri, daňová pokladnica musela vstúpiť do 1. februára 2015.Pomoc si zaslúži aj skutočnosť, že po 1. januári 2015 je povinné používať registračné pokladne pre gastronomické prevádzky. V súčasných oblastiach by sa pokladnica mala predložiť do dvoch mesiacov od skončenia mesiaca, v ktorom bola vytvorená prvá stravovacia služba.