Detske oblecenie adidas

V prípade poprášenia vzduchu rôznymi druhmi prachu vzniká skutočné nebezpečenstvo výbuchu. Môžu žiť s drevom, jemným uhoľným prachom alebo práškovými farbami. Vysoká koncentrácia jemných zŕn prachu rôzneho pôvodu môže viesť k výbuchom. Zapálenie bude žiť otvoreným ohňom, elektrickými iskrami, elektrostatickými prúdmi alebo samotnými prvkami strojov, ktoré sú ohrievané na vysoké teploty.

Na zníženie rizika výbuchu a výbuchu sú potrebné systémy odsávania prachu Najvyššia účinnosť zariadení na zber prachu je zabezpečená miestnymi výfukovými systémami, ktoré môžu mať podobu samonosných ramien, odkvapov alebo odkvapov, ktoré sa premietajú v blízkosti zdroja emisií. Každý prachový klaster by mal byť natrvalo odstránený tak, aby som sa nezachytil a nevysušil. Odporúča sa pravidelne vyprázdňovať nádobu na prach.

Zariadenia na odsávanie prachu musia byť identické s radami atex. Viaže ventilátory a filtre, ktoré sú spoločné pre správne normy. Inštalácia atex (atex inštalácia v pôvodnej verzii je vyrobená z výbušných panelov, ktoré obsahujú filter odolný voči výbuchu. Filtre môžu byť jediná vec, ktorú môžu pripustiť na časté používanie.Explózia prachu v konštrukcii spôsobí, že membrána sa rozdelí, výbušné plyny sa dostanú do obsahu takým spôsobom, že sa filter nepoškodí.

Voliteľným zariadením pre systémy odsávania prachu môžu byť systémy na hasenie iskier alebo moderné systémy na hasenie iskier v prostredí zariadení používajúcich oxid uhličitý. Spätné klapky by mali byť umiestnené na ventilačných kanáloch dodávaných do filtra. Úlohou klapiek je chrániť opakovanie plameňa v inštalácii.