Regulacia rizika vybuchu

Ak sú v byte výbušné látky, dostatok kyslíka alebo okysličovadla a napriek tomu účinné zapálenie, môžete spomenúť skutočné nebezpečenstvo výbuchu.Systém RĽZ je plán, ktorý slúži na potlačenie explózie.

Jeho realizácia je založená na skutočnosti, že registruje počiatočnú fázu explózie a následne ju potláča. Eliminuje nežiaduce zvyšovanie tlaku v chránenom zariadení.Táto metóda zaisťuje bezpečnosť a eliminuje poškodenie.Predstavuje prezeranú a funkčnú technológiu, vysokú spoľahlivosť a rýchlu odozvu systému. Jeho nevýhodou je, že je zasielaný von a von, je šetrný k manipulácii a doprave, má tiež jednoduchú a blízku možnosť nahradiť komponenty po aktivácii systému. Adaptácia je prispôsobená požiadavkám klienta.Valec hrd je valec s plánom na potlačenie výbuchu. Existuje obzvlášť kompletný a rozšírený spôsob systémov odolných voči výbuchu.Fľaša sa používa hlavne na ochranu prístrojov, nádrží, potrubí a potrubí, v ktorých žijú prachy, hybridné zmesi a plyny vo všetkých oblastiach priemyslu.Sú to dobrá ochrana pred výbuchom zariadení, ako sú silá, filtre, cyklóny, miešačky, sušičky a granulátory, kde sú horľavé látky prítomné vo výbušných koncentráciách.Valce mesačnej nádrže hrd s hasiacim prostriedkom uzavreté pomocou bezpečnostnej dosky. Dole je rozbuška za reznou špirálou. Vytvorí sa pomocou riadiacej jednotky a doska sa vo veľmi krátkom čase vyreže špirálou.Sú vyrobené zo zmesi prášku, ktorý potom, čo bol vstrekne do miesta, znižuje tlak výbuchu neutralizáciou výbušného prachu atmosféru.V prípade farmaceutických zariadení alebo potravinárskeho priemyslu, kde sa zvýšia hygienické požiadavky, sa používajú hrdlá s použitím pary. Sú vyrobené s vodou, ktorá ide nad bod varu. Keď sa ventil otvorí, dôjde k poklesu tlaku a predpokladá sa, že voda sa varí a objekt sa okamžite javí ako pár. Valce sú tiež vyrábané spolu so zásadou ATEX.